Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Dutch 0 0 0 0 23 0 0
English 99% 3 21 95 0 58 0 18
Estonian 1% 3,220 14,483 83,769 3,220 0 0 0
German 0 0 0 0 81 0 2
Polish 0 0 0 0 0 0 1
Portuguese 0 0 0 0 32 0 0
Spanish 6% 3,046 13,900 80,340 3,046 3 0 0
Swedish 98% 36 360 2,115 32 46 0 1
package (generated) (package) 0% 1 1 8 1 0 0 0
package (generated) (package_LOCK) 0% 1 1 8 1 0 0 0